Начало

 

ЦСМП - Монтана

 

 


Центърът за спешна медицинска помощ Монтана е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа и екипна организация на труда. Създаден е с ПМС 195/11.10.1995г. със седалище гр. Монтана, ул. Сирма войвода 2.

 

Центърът се състои от следните структури:

  • административно-стопански сектор,
  • районна координационна централа (РКЦ) и
  • филиали за спешна медицинска помощ (ФСМП), разположени в градовете Монтана, Лом, Берковица, Чипровци, Вълчедръм и Вършец.


 
Обект на спешна медицинска помощ са:

  • всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
  • болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните отделения или сектори на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП);
  • лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
  • жени със започващо раждане или аборт;
  • деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
  • болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

 

Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма.

 

Оказването на спешна медицинска помощ се осъществява чрез реанимационни, лекарски, долекарски и транспортен екипи, а приемането на повикванията се извършва от стационарните екипи и районната координационна централа. Разпределението на екипите и персонала по филиали е както следва:

 

  щат лекари мед.спец. шофьори санитари РЕ ЛЕ ДЛЕ ТЕ СЕ РКЦ
ФСМП-Монтана 54 12 18 18 6 1   1 1   1
ФСМП-Лом 33 33 5 13 12   1 1   1  
ФСМП-Берковица 26 6 12 6 2 1       1  
ФСМП-Вършец 19 6 6 6 1   1     1  
ФСМП-Чипровци 19 4 8 6 1   1/2 1/2   1  
ФСМП-Вълчедръм 19 3 9 6 1   1/2 1/2   1  

 

Повикванията в региона се изпълняват от девет екипа на смяна. Те работят с реанимобили Ситроен Джъмпер, Форд и Фолксваген, които са основни и са оборудвани съгласно минималните изисквания на медицински стандарт „Спешна медицина”.