Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021г.


Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021г.

 

1. Покана, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

2. Проекто договор, публикуван на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

3. Протокол РС № РД-11-54 – публикуван на 31.08.2021г. в 10:52 часа;

4. Доклад РС № РД-11-54 – публикуван на 31.08.2021г. в 10:52 часа;

5. Решение № РД-11-54 - публикувано на 31.08.2021г. в 10:52 часа;

6. Уведомление За Скл Договор - 2021-РС-54 - публикувано на 01.09.2021 г, в 10:46 часа;

7. Обявление сключен договор РС-54 - публикувано на 12.10.2021 г, в 13:45 часа;

8. Договор Софарма по РС-54 - публикувано на 12.10.2021 г, в 13:45 часа;

9. Договор Фьоникс Фарма РС-54 - публикувано на 12.10.2021 г, в 13:45 часа.