Обществени поръчки


 

Вътрешни правила за управление на цикъла на ОП2016 / 16.06.2016

 


 

Заповед I-25 / 16.06.2016

На основание чл.244, ал.1 от Закона за обществени поръчки


 

Вътрешни правила

Вътрешни правила - Ред, планиране, подготовка и организиране провеждането на процедури по обществени поръчки, възлагане и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ЦСМП - Монтана


 

Заповед 42 / 24.10.2014 г.

на основание чл.22 от Закона за Обществените Поръчки


 

Заповед 43 / 24.10.2014 г.

на основание чл.8 "б" от Закона за Обществените Поръчки

Подписване на документи в PDF формат с електронен подпис Подписване на документи в PDF формат с електронен подпис
29.10.2020

Подписване на документи в DOCX формат с електронен подпис Подписване на документи в DOCX формат с електронен подпис
29.10.2020