Подписване на документи в DOCX формат с електронен подпис