Подписване на документи в PDF формат с електронен подпис