Профил на купувача

Мини процедура по Централизирана обществена поръчка доставка на автомобилно гориво по Рамково споразумение СПОР 48/30.12.2016г. Мини процедура по Централизирана обществена поръчка доставка на автомобилно гориво по Рамково споразумение СПОР 48/30.12.2016г.
12.05.2019

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна
01.04.2019
Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Монтана, съгласно Наредба № 11/ 21.12.2005г. и със средства от фонд СБКО през 2019г.
Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2019 година Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2019 година
03.12.2018

Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
26.03.2018
Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Монтана, съгласно Наредба № 11/ 21.12.2005г. и със средства от фонд СБКО през 2018г.
Търг на употребявани автомобили, собственост на ЦСМП Монтана Търг на употребявани автомобили, собственост на ЦСМП Монтана
20.02.2018

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2017-2018 година Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2017-2018 година
05.10.2017

Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
19.05.2017
Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Монтана, съгласно Наредба № 11/21.12.2005г. и със средства от фонд СБКО през 2017г.
Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2016-2017 година Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2016-2017 година
29.07.2016

Обявление за обществена поръчка Обявление за обществена поръчка
13.04.2016
ваучери за 2016 година за нуждите на ЦСМП-Монтана - обявена на 13.04.2016 год.
Решение № I - 15 от 12.04.2016 г. Решение № I - 15 от 12.04.2016 г.
12.04.2016
за провеждане на открита процедура по ЗОП за отпечатване и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП - Монтана, работещ на 12-часови дежурства през 2016г. на основание Наредба 11/2005г. и ваучери за храна за персона