Профил на купувача

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021г. Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021г.
30.07.2021
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021г.
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021г. Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021г.
30.07.2021
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021г.
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102/29.03.2021г. Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102/29.03.2021г.
30.07.2021
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102/29.03.2021г.
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021г. Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021г.
30.07.2021
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021г.
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г. Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г.
30.07.2021
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г.
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г. Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.
30.07.2021
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г. Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г.
27.07.2021
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г.
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021г. Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021г.
27.07.2021
Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021г.
Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-277 / 24.06.2020 Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-277 / 24.06.2020
09.07.2021

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна
23.03.2020
Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна