Ваучери

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна
23.03.2020
Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна
Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна
01.04.2019
Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Монтана, съгласно Наредба № 11/ 21.12.2005г. и със средства от фонд СБКО през 2019г.
Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
26.03.2018
Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Монтана, съгласно Наредба № 11/ 21.12.2005г. и със средства от фонд СБКО през 2018г.
Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
19.05.2017
Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Монтана, съгласно Наредба № 11/21.12.2005г. и със средства от фонд СБКО през 2017г.
Обявление за обществена поръчка Обявление за обществена поръчка
13.04.2016
ваучери за 2016 година за нуждите на ЦСМП-Монтана - обявена на 13.04.2016 год.
Решение № I - 15 от 12.04.2016 г. Решение № I - 15 от 12.04.2016 г.
12.04.2016
за провеждане на открита процедура по ЗОП за отпечатване и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП - Монтана, работещ на 12-часови дежурства през 2016г. на основание Наредба 11/2005г. и ваучери за храна за персона
Публична покана 9041754 / 14.05.2015 г. Публична покана 9041754 / 14.05.2015 г.
14.05.2015
Публична покана 9041754 / 14.05.2015 за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана със средства от фонд СБКО за 2015г., съгласно чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда
Публична покана 9041753 / 14.05.2015 г. Публична покана 9041753 / 14.05.2015 г.
14.05.2015
Публична покана 9041753 / 14.05.2015 за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана, работещ на 12-часови дежурства през 2015 година, съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005г.
Публична покана № 900016028 / 09.05.2012 Публична покана № 900016028 / 09.05.2012
09.05.2012
Публична покана № 900016028 / 09.05.2012 за отпечатване и доставка на ваучери за храна