Горива

Доставка на автомобилно гориво за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2020-2021г., реализирана чрез борсов посредник Доставка на автомобилно гориво за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2020-2021г., реализирана чрез борсов посредник
23.10.2019

Мини процедура по Централизирана обществена поръчка доставка на автомобилно гориво по Рамково споразумение СПОР 48/30.12.2016г. Мини процедура по Централизирана обществена поръчка доставка на автомобилно гориво по Рамково споразумение СПОР 48/30.12.2016г.
12.05.2019

Решение № I - 12 от 09.03.2016 г. Решение № I - 12 от 09.03.2016 г.
09.03.2016
Решение № I - 12 от 09.03.2016 г. относно процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка чрез лицензирана стоково борса на горива за транспорт (бензин А-95Н и дизелово автомобилно гориво) за автомобилите на ЦСМП - Монтана
Решение за доставка на горива за 2015 год. Решение за доставка на горива за 2015 год.
16.03.2015
Решение за доставка на горива за 2015г. № 654338