Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021г.


Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021г.

 

1. Покана - Софарма Трейдинг АД, публикувана на 27.07.2021г. в 10:50 часа;

2. Покана - Б. Браун Медикал ЕООД, публикувана на 27.07.2021г. в 10:50 часа;

3. Покана - Медекс ООД, публикувана на 27.07.2021г. в 10:50 часа;

4. Покана - ПРО-Фармация ЕООД, публикувана на 27.07.2021г. в 10:50 часа;

5. Покана - Соломед ООД, публикувана на 27.07.2021г. в 10:50 часа;

6. Покана - Фаркол АД, публикувана на 27.07.2021г. в 10:50 часа;

7. Покана  Фьоникс Фарма ЕООД, публикувана на 27.07.2021г. в 10:50 часа;

8. Проекто договор, публикуван на 27.07.2021г. в 10:50 часа;

9. Протокол от 16.08.2021г. – публикуван на 17.08.2021г. в 20:14 часа;

10. Доклад от 16.08.2021г. – публикуван на 17.08.2021г. в 20:14 часа;

11. Решение № РД-01-83 от 17.08.2021г. - публикувано на 17.08.2021г. в 20:14 часа;

12. Уведомление За Скл Договор - 04.08.2021 - РС-62, публикувано на 23.08.2021 в 13:57 часа;

13. Съобщение Публичен Жребии - РС-62-2021, публикувано на 11.10.2021 в 15:33 часа;

14. Протокол-жребий РС РД-11-62, публикувано на 18.10.2021 в 13:35 часа;

15. Решение РС РД-11-62 жребий, публикувано на 18.10.2021 в 13:35 часа;

16. Уведомление За Сключен Договор - 19.10.2021 - РС-62, публикувано на 19.10.2021 в 14:12 часа;

17. Обявление Възложена Поръчка - РС-62, публикувано на 17.11.2021 в 15:08 часа;

18. Договор Софарма по РС-62, публикувано на 17.11.2021 в 15:08 часа;

19. Договор 2 Софарма по РС-62, публикувано на 17.11.2021 в 15:08 часа;

20. Договор Медекс РС-62, публикувано на 17.11.2021 в 15:08 часа.

21. Обявление за прикл.дог.по РС-11-62-Софарма, публикувано на 20.01.2022 в 19:33 часа;

22. Обявление за прикл.дог.по РС-11-62-Софарма2, публикувано на 20.01.2022 в 19:33 часа;

23. Обявление за прикл.дог.по РС-11-62-Медекс, публикувано на 20.01.2022 в 19:33 часа.