Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102/29.03.2021г.


Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102/29.03.2021г.

 

1. Покана Софарма, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

2. Покана Фаркол, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

3. Покана Соломед, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

4. Покана Б.Браун Медикал, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

5. Покана ПроФармация, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

6. Проекто договор, публикуван на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

7. Протокол РС № РД-11-102, публикуван на 25.08.2021г. в 14:38 часа;

8. Доклад РС № РД-11-102, публикуван на 25.08.2021г. в 14:38 часа;

9. Решение РС № РД-11-102, публикуван на 25.08.2021г. в 14:38 часа;

10. Уведомление За Скл Договор - 2021-РС-102, публикуван на 25.08.2021г. в 14:38 часа;

11. Обявление Сключен Договор РС 102, публикуван на 01.10.2021г. в 16:45 часа;

12. Договор Софарма по РС 102, публикуван на 01.10.2021г. в 16:45 часа;

13. Договор Фаркол РС 102, публикуван на 01.10.2021г. в 16:45 часа.

14. Обявление за прикл.дог.по РС-11-102-Софарма, публикуван на 20.01.2022г. в 19:39 часа;

15. Обявление за прикл.дог.по РС-11-102-Фаркол, публикуван на 20.01.2022г. в 19:39 часа.