Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021г.


Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021г.

 

1. Покана, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

2. Проекто договор, публикуван на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

3. Протокол РС № РД-11-110 – публикуван на 31.08.2021г. в 10:57 часа;

4. Доклад РС № РД-11-110 – публикуван на 31.08.2021г. в 10:57 часа;

5. Решение № РД-11-110 - публикувано на 31.08.2021г. в 10:57 часа;

6. Уведомление За Скл Договор - 2021-РС-110 - публикувано на 01.09.2021 г, в 10:49 часа;

7. Решение РС РД-11-110 промяна - публикувано на 12.10.2021 г, в 13:48 часа;

8. Уведомление За Сключен Договор - 2021-РС-110 - публикувано на 12.10.2021 г, в 13:48 часа;

9. Обявление Възложена Поръчка - РС-110 - публикувано на 17.11.2021 г, в 15:11 часа;

10. Договор Софарма по РС-110 - публикувано на 17.11.2021 г, в 15:11 часа;

11. Договор 2 Софарма по РС-110 - публикувано на 17.11.2021 г, в 15:11 часа.

12. Обявление за прикл.дог.по РС-11-110-Софарма - публикувано на 20.01.2022 г, в 19:46 часа;

13. Обявление за прикл.дог.по РС-11-110-Софарма2 - публикувано на 20.01.2022 г, в 19:46 часа.