Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г.


Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г.

 

1. Покана, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

2. Проекто договор, публикуван на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

3. Протокол РС № РД 11-151, публикуван на 25.08.2021г. в 14:43 часа;

4. Доклад РС № РД-11-151, публикуван на 25.08.2021г. в 14:43 часа;

5. Решение РС № РД-11-151, публикуван на 25.08.2021г. в 14:43 часа;

6. Уведомление За Скл Договор - 2021-РС-151, публикуван на 25.08.2021г. в 14:43 часа;

7. Обявление Сключен Договор РС 151, публикуван на 01.10.2021г. в 16:42 часа;

8. Договор Софарма по РС 151, публикуван на 01.10.2021г. в 16:42 часа;

9. Обявление за прикл.дог.по РС-11-151-Софарма, публикуван на 20.01.2022г. в 19:48 часа.