Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.


Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г.

 

1.    Покана Софарма, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

2.    Покана Дансон, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

3.    Покана Фионикс фарма, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

4.    Покана Медекс, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

5.    Покана Маримпекс-7, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

6.    Покана Медофарма, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

7.    Покана Фаркол, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

8.    Покана Профармация, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

9.    Проекто договор, публикуван на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

10. Протокол РС № РД-11-163, публикуван на 25.08.2021г. в 14:32 часа;

11. Доклад РС № РД-11-163, публикуван на 25.08.2021г. в 14:32 часа;

12. Решение РС № РД-11-163, публикуван на 25.08.2021г. в 14:32 часа;

13. Уведомление За Скл Договор - 2021-РС-163, публикуван на 25.08.2021г. в 14:32 часа;

14. Договор Софарма по РС 163, публикуван на 01.10.2021г. в 16:36 часа;

15. Обявление Сключен Договор РС 163, публикуван на 01.10.2021г. в 16:36 часа;

16. Договор Фаркол РС 163, публикуван на 01.10.2021г. в 16:36 часа.

17. Обявление за прикл.дог.по РС-11-163-Софарма, публикуван на 20.01.2022г. в 19:50 часа;

18. Обявление за прикл.дог.по РС-11-163-Фаркол, публикуван на 20.01.2022г. в 19:50 часа.