Профил на купувача

Публична покана 9042928 / 18.06.2015 г. Публична покана 9042928 / 18.06.2015 г.
18.06.2015
Публична покана 9042928 / 18.06.2015 г. за доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП - Монтана през 2015/2016 година
Публична покана 9041754 / 14.05.2015 г. Публична покана 9041754 / 14.05.2015 г.
14.05.2015
Публична покана 9041754 / 14.05.2015 за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана със средства от фонд СБКО за 2015г., съгласно чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда
Публична покана 9041753 / 14.05.2015 г. Публична покана 9041753 / 14.05.2015 г.
14.05.2015
Публична покана 9041753 / 14.05.2015 за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана, работещ на 12-часови дежурства през 2015 година, съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005г.
Решение за доставка на горива за 2015 год. Решение за доставка на горива за 2015 год.
16.03.2015
Решение за доставка на горива за 2015г. № 654338
Информация на основание за извършване на плащане по договор Информация на основание за извършване на плащане по договор
18.12.2014
Информация на основание чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за извършване на плащане по договор с предмет Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен автомобил
Информация на основание за извършване на плащане по договор Информация на основание за извършване на плащане по договор
10.12.2014
Информация на основание чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършване на плащане по договор с предмет Доставка на 1 (един) брой санитарен автомобил
Публична покана Публична покана
01.04.2013
Публична покана за периодични доставки на лекарствени продукти и медицински консумативи
Публична покана № 900016028 / 09.05.2012 Публична покана № 900016028 / 09.05.2012
09.05.2012
Публична покана № 900016028 / 09.05.2012 за отпечатване и доставка на ваучери за храна