Профил на купувача

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2020 година Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2020 година
16.03.2020

Пазарно проучване за определяне на цени за закупуване на компютърни работни станции Пазарно проучване за определяне на цени за закупуване на компютърни работни станции
13.11.2019

Доставка на автомобилно гориво за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2020-2021г., реализирана чрез борсов посредник Доставка на автомобилно гориво за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2020-2021г., реализирана чрез борсов посредник
23.10.2019

Мини процедура по Централизирана обществена поръчка доставка на автомобилно гориво по Рамково споразумение СПОР 48/30.12.2016г. Мини процедура по Централизирана обществена поръчка доставка на автомобилно гориво по Рамково споразумение СПОР 48/30.12.2016г.
12.05.2019

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна
01.04.2019
Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Монтана, съгласно Наредба № 11/ 21.12.2005г. и със средства от фонд СБКО през 2019г.
Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2019 година Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2019 година
03.12.2018

Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
26.03.2018
Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Монтана, съгласно Наредба № 11/ 21.12.2005г. и със средства от фонд СБКО през 2018г.
Търг на употребявани автомобили, собственост на ЦСМП Монтана Търг на употребявани автомобили, собственост на ЦСМП Монтана
20.02.2018

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2017-2018 година Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2017-2018 година
05.10.2017

Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
19.05.2017
Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Монтана, съгласно Наредба № 11/21.12.2005г. и със средства от фонд СБКО през 2017г.