Профил на купувача

Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
19.05.2017
Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Монтана, съгласно Наредба № 11/21.12.2005г. и със средства от фонд СБКО през 2017г.
Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2016-2017 година Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2016-2017 година
29.07.2016

Обявление за обществена поръчка Обявление за обществена поръчка
13.04.2016
ваучери за 2016 година за нуждите на ЦСМП-Монтана - обявена на 13.04.2016 год.
Решение № I - 15 от 12.04.2016 г. Решение № I - 15 от 12.04.2016 г.
12.04.2016
за провеждане на открита процедура по ЗОП за отпечатване и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП - Монтана, работещ на 12-часови дежурства през 2016г. на основание Наредба 11/2005г. и ваучери за храна за персона
Документи за извършени плащания по договори - 2016 год. Документи за извършени плащания по договори - 2016 год.
01.04.2016
Документи за извършени плащания по договори за обществени поръчки в ЦСМП – Монтана през 2016 година.
Решение № I - 12 от 09.03.2016 г. Решение № I - 12 от 09.03.2016 г.
09.03.2016
Решение № I - 12 от 09.03.2016 г. относно процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка чрез лицензирана стоково борса на горива за транспорт (бензин А-95Н и дизелово автомобилно гориво) за автомобилите на ЦСМП - Монтана
Публична покана 9042928 / 18.06.2015 г. Публична покана 9042928 / 18.06.2015 г.
18.06.2015
Публична покана 9042928 / 18.06.2015 г. за доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП - Монтана през 2015/2016 година
Публична покана 9041754 / 14.05.2015 г. Публична покана 9041754 / 14.05.2015 г.
14.05.2015
Публична покана 9041754 / 14.05.2015 за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана със средства от фонд СБКО за 2015г., съгласно чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда
Публична покана 9041753 / 14.05.2015 г. Публична покана 9041753 / 14.05.2015 г.
14.05.2015
Публична покана 9041753 / 14.05.2015 за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана, работещ на 12-часови дежурства през 2015 година, съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005г.
Решение за доставка на горива за 2015 год. Решение за доставка на горива за 2015 год.
16.03.2015
Решение за доставка на горива за 2015г. № 654338