Профил на купувача

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2016-2017 година Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2016-2017 година
29.07.2016

Обявление за обществена поръчка Обявление за обществена поръчка
13.04.2016
ваучери за 2016 година за нуждите на ЦСМП-Монтана - обявена на 13.04.2016 год.
Решение № I - 15 от 12.04.2016 г. Решение № I - 15 от 12.04.2016 г.
12.04.2016
за провеждане на открита процедура по ЗОП за отпечатване и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП - Монтана, работещ на 12-часови дежурства през 2016г. на основание Наредба 11/2005г. и ваучери за храна за персона
Документи за извършени плащания по договори - 2016 год. Документи за извършени плащания по договори - 2016 год.
01.04.2016
Документи за извършени плащания по договори за обществени поръчки в ЦСМП – Монтана през 2016 година.
Решение № I - 12 от 09.03.2016 г. Решение № I - 12 от 09.03.2016 г.
09.03.2016
Решение № I - 12 от 09.03.2016 г. относно процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка чрез лицензирана стоково борса на горива за транспорт (бензин А-95Н и дизелово автомобилно гориво) за автомобилите на ЦСМП - Монтана
Публична покана 9042928 / 18.06.2015 г. Публична покана 9042928 / 18.06.2015 г.
18.06.2015
Публична покана 9042928 / 18.06.2015 г. за доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП - Монтана през 2015/2016 година
Публична покана 9041754 / 14.05.2015 г. Публична покана 9041754 / 14.05.2015 г.
14.05.2015
Публична покана 9041754 / 14.05.2015 за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана със средства от фонд СБКО за 2015г., съгласно чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда
Публична покана 9041753 / 14.05.2015 г. Публична покана 9041753 / 14.05.2015 г.
14.05.2015
Публична покана 9041753 / 14.05.2015 за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана, работещ на 12-часови дежурства през 2015 година, съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005г.
Решение за доставка на горива за 2015 год. Решение за доставка на горива за 2015 год.
16.03.2015
Решение за доставка на горива за 2015г. № 654338
Информация на основание за извършване на плащане по договор Информация на основание за извършване на плащане по договор
18.12.2014
Информация на основание чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за извършване на плащане по договор с предмет Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен автомобил