Профил на купувача

Информация на основание за извършване на плащане по договор Информация на основание за извършване на плащане по договор
10.12.2014
Информация на основание чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършване на плащане по договор с предмет Доставка на 1 (един) брой санитарен автомобил
Публична покана Публична покана
01.04.2013
Публична покана за периодични доставки на лекарствени продукти и медицински консумативи
Публична покана № 900016028 / 09.05.2012 Публична покана № 900016028 / 09.05.2012
09.05.2012
Публична покана № 900016028 / 09.05.2012 за отпечатване и доставка на ваучери за храна