Сигнали за корупция

Гражданите имат право и възможност да подават сигнали за корупция по следните начини:

  • писмено на адрес гр.Монтана, ул."Сирма войвода" 2
  • чрез електронна поща на адрес

 

Сигналът, жалбата се подават в свободен текст. Те трябва да включват конкретни данни, като ден, месец, година, служител с неговото име. Обяснява се събитието което е настъпило и поведението на служителя, лекаря, медицинското лице, което не е изпълнило своя служебен ангажимент в съответствие с изискванията, разписани в Етичния кодекс на ЦСМП - Монтана.

Анонимно подадени жалби не се разглеждат.