Търг с тайно наддаване за продажба на употребявани автомобили, собственост на ЦСМП - Монтана


Център за спешна медицинска помощ гр. Монтана

ул. „Сирма войвода“ №2

 

ОБЯВЯВА

 

ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на употребявани автомобили с  начална тръжна цена както следва:

1.    Форд Транзит -  2500,00 (две хиляди и петстотин) лв.;

2.    Форд Транзит -  2500,00 (две хиляди и петстотин) лв.;

3.    Ситроен Джъмпер -  2610,00 (две хиляди шестотин и десет) лв.;

4.    Ситроен Джъмпер -  2500,00 (две хиляди и петстотин) лв..

 

Оглед на автомобилите и запознаване с тръжната документация може да се извършва от 8:30 часа до 15:00 часа от 20.06.2022 г. до 28.06.2022 г. /без събота и неделя/ в Автокомплекса на ЦСМП.

До участие се допускат кандидати с внесен депозит в касата на ЦСМП в размер на 10% от първоначално обявената цена, документ за самоличност за физическите лица и удостоверение за актуално състояние на юридическите лица.

Оферти се приемат от 8:30 часа до 16:00 часа в периода от 20.06.2022 г. до 28.06.2022 г. /без събота и неделя/ в Автокомплекса на ЦСМП.

Отварянето на офертите ще стане на 29.06.2022 год. в 10:00 часа в салона на Автокомплекса на ЦСМП.

Резултатите от търга ще бъдат обявени в  13:00 часа на 29.06.2022 год. в Автокомплекса на ЦСМП.

Всички разходи и такси при закупуване на вещта са за сметка на купувача.

За допълнителна информация на тел. 0878164015 и на интернет страницата на ЦСМП Монтана: https://csmp-montana.com
 

Заповед № РД-01-42 / 06.06.2022

 

Обявление за проведен търг от 29.06.2022 г.