Повторен търг с тайно наддаване за продажба на автомобил, собственост на ЦСМП - Монтана


Център за спешна медицинска помощ гр. Монтана

ул. „Сирма войвода“ №2

ОБЯВЯВА

 

ПОВТОРЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на употребяван автомобил с  начална тръжна цена както следва:

1.    Ситроен Джъмпер -  2000,00 (две хиляди) лв..

Оглед на автомобила и запознаване с тръжната документация може да се извършва от 8:30 часа до 16:00 часа от 18.07.2022 г. до 26.07.2022 г. /без събота и неделя/ в Автокомплекса на ЦСМП.

До участие се допускат кандидати с внесен депозит в касата на ЦСМП в размер на 10% от първоначално обявената цена, документ за самоличност за физическите лица и удостоверение за актуално състояние на юридическите лица.

Оферти се приемат от 8:30 часа до 16:00 часа в периода от 18.07.2022 г. до 26.07.2022 г. /без събота и неделя/ в Автокомплекса на ЦСМП.

Отварянето на офертите ще стане на 27.07.2022 год. в 10:00 часа в салона на Автокомплекса на ЦСМП.

Резултатите от търга ще бъдат обявени в 13:00 часа на 27.07.2022 год. в Автокомплекса на ЦСМП.

Всички разходи и такси при закупуване на вещта са за сметка на купувача.

За допълнителна информация на интернет страницата на ЦСМП Монтана: https://csmp-montana.com.

 

Заповед за повторен търг

 

Обявление за проведен търг