Резултати от търсенето

Търсене за
Резултати, отговарящи на зададените в търсенето критерии
Подредба по:
Публична покана Публична покана
01.04.2013
Публична покана за периодични доставки на лекарствени продукти и медицински консумативи
Публична покана 9042928 / 18.06.2015 г. Публична покана 9042928 / 18.06.2015 г.
18.06.2015
Публична покана 9042928 / 18.06.2015 г. за доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП - Монтана през 2015/2016 година
Публична покана 9041754 / 14.05.2015 г. Публична покана 9041754 / 14.05.2015 г.
14.05.2015
Публична покана 9041754 / 14.05.2015 за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана със средства от фонд СБКО за 2015г., съгласно чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда
Публична покана 9041753 / 14.05.2015 г. Публична покана 9041753 / 14.05.2015 г.
14.05.2015
Публична покана 9041753 / 14.05.2015 за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана, работещ на 12-часови дежурства през 2015 година, съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005г.
Публична покана № 900016028 / 09.05.2012 Публична покана № 900016028 / 09.05.2012
09.05.2012
Публична покана № 900016028 / 09.05.2012 за отпечатване и доставка на ваучери за храна