Доставка на автомобилно гориво за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2020-2021г., реализирана чрез борсов посредник


Доставка на автомобилно гориво за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2020-2021г., реализирана чрез борсов посредник

 

1. Решение за откриване на процедура по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, публикувана на 23.10.2019г. в 16:59 часа.

2. Техническа спецификация относно обществена поръчка по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, публикувана на 23.10.2019г. в 21:33 часа.

 

 

1. Борсов договор, публикуван на 22.11.2019 г в 12:22 ч;

2. Техническа спецификация, публикуван на 22.11.2019 г в 12:22 ч;

3. Обявление за възложена поръчка, публикуван на 22.11.2019 г в 12:22 ч.