Мини процедура по Централизирана обществена поръчка доставка на автомобилно гориво по Рамково споразумение СПОР 48/30.12.2016г.


Мини процедура по Централизирана обществена поръчка доставка на автомобилно гориво по Рамково споразумение СПОР 48/30.12.2016г.

 

1.    Покана до „Лукойл-България“ ЕООД и „Петрол“ АД публикувана на 13.05.2019г. в 12:18 часа.
2.    Документация на индивидуалния възложител ЦСМП – Монтана, публикувана на 13.05.2019г. в 12:18 часа 
 

Покана

Документация

 

 

 

1. Протокол № 1 / 23.05.2019 г за разглеждане и оценяване на офертите, публикуван на 30.05.2019 г в 12:50 часа;

2. Доклад от 23.05.2019 г за работата на комисията, публикуван на 30.05.2019 г в 12:50 часа;

3. Решение РД-01-37 / 29.05.2019 г, публикуван на 30.05.2019 г в 12:50 часа.

 

Изготвил: Ваня Георгиева, 30.05.2019 г.

Публикувал: Огнян Пешков, 30.05.2019 г.