Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-277 / 24.06.2020


Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-277 / 24.06.2020 за нуждите на ЦСМП Монтана

 

 

1. Покана, публикувано в 12:20 часа на 09.07.2021

2. Проекто-договор, публикувано в 12:20 часа на 09.07.2021

3. Протокол от 27.03.2021г. – публикуван на 28.07.2021г. в 18:10 часа;

4. Доклад от 27.03.2021г. – публикуван на 28.07.2021г. в 18:10 часа;

5. Решение № РД-11-277 - публикувано на 28.07.2021г. в 18:10 часа;

6. Уведомление на сключване на договор, публикувано на 05.08.2021, в 18:38 часа;

7. Договор-РС-277, публикуван на 19.08.2021 в 18:10 часа;

8. Обявление - възл. - поръчка - РС-277, публикувано на 19.08.2021 в 18:10 часа;

9. Обявление за прикл.дог.по РС-11-277, публикувано на 20.01.2022 в 19:56 часа.