Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г.


Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г.

 

1. Покана, публикувана на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

2. Проекто договор, публикуван на 30.07.2021г. в 08:00 часа;

3. Протокол РС № РД 11-151, публикуван на 25.08.2021г. в 14:43 часа;

4. Доклад РС № РД-11-151, публикуван на 25.08.2021г. в 14:43 часа;

5. Решение РС № РД-11-151, публикуван на 25.08.2021г. в 14:43 часа;

6. Уведомление За Скл Договор - 2021-РС-151, публикуван на 25.08.2021г. в 14:43 часа.