Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП


Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Монтана, съгласно Наредба № 11/21.12.2005г. и със средства от фонд СБКО през 2017г.

 

1. Заповед № I – 20/15.05.2017г., публикувана на 19.05.2017г. в 12:03 часа;

2. Обява № ЗОП-1/15.05.2017г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 19.05.2017г. в 12:03 часа;

3. Документация за участие, публикувана на 19.05.2017г. в 12:03 часа;

4. ID 9064473 / 19.05.2017 г. Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 19.05.2017г. в 12:15 часа;

5. Опис на документите, публикувана на 19.05.2017г. в 12:15 часа;

6. Договор за доставка на ваучери за храна по Наредба 11/2005г. за 2017г., публикуван на 06.07.2017г. в 10:30 часа;

7. Заповед № I - 32/10.07.2017г. на Директора на ЦСМП - Монтана, издадена след отказ на фирмата спечелила конкурса за доставка на ваучери за храна по Наредба 7/2003г. да сключи договор за изпълнение на поръчката, публикуван на 10.07.2017г. в 16:10 часа;

 

1. Заповед № I - 23/29.05.2017 г., публикувано на 30.05.2017 г. в 10:35 часа;

2. Обява за удължаване на срока за получаване на оферти по обществена поръчка, публикувано на 30.05.2017 г. в 10:35 часа;

3. ID9064761 / 30.05.2017 г. Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 30.05.2017г. в 10:35 часа;

4. Опис на документите, публикувано на 30.05.2017 г. в 10:35 часа;

 

Изготвил: Даниела Филипова 19.05.2017 г.

Публикувал: Огнян Пешков 19.05.2017 г.

 

5. Протокол № 1 / 08.06.2017 г., публикувано на 08.06.2017 г. в 15:53 ч.

6. Заповед I - 26 от 08.06.2017 г., публикувано на 08.06.2017 г. в 15:53 ч.

7. Протокол  №2 / 14.06.2017г., публикувано на 14.06.2017 г. в 15:40 ч.

8. Доклад, публикувано на 14.06.2017 г. в 15:40 ч.

9.