Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-277 / 24.06.2020


Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-277 / 24.06.2020 за нуждите на ЦСМП Монтана

 

 

1. Покана, публикувано в 12:20 часа на 09.07.2021

2. Проекто-договор, публикувано в 12:20 часа на 09.07.2021

3. Протокол от 27.03.2021г. – публикуван на 28.07.2021г. в 18:10 часа;

4. Доклад от 27.03.2021г. – публикуван на 28.07.2021г. в 18:10 часа;

5. Решение № РД-11-277 - публикувано на 28.07.2021г. в 18:10 часа